Mapiranje plitkih geotermalnih sustava u Republici Hrvatskoj

norway grants
mrfeu
eihp

O projektu:

Interdisciplinarni projektni tim sastvljen je od stručnjaka s dvije znanstveno-obrazovne institucije (Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) te jedne tvrtke za projektiranje i nadzor izvedbe takvih sustava (TT Inženjering d.o.o.). Projektom se planira provesti aktivnost prikupljanja podataka o izvedenim geotermalnim dizalicama topline te izrada interaktivne GIS karte. Rezultati projekta omogućit će procjenu potrošnje energije koja dolazi iz sustava plitke geotermalne energije te povećanje znanja o izvedenim sustavima i o geotermalnim potencijalima plitkih geotermalnih izvora u Hrvatskoj.

Financijska potpora

Projekt Mapiranje plitkih geotermalnih sustava u Republici Hrvatskoj (PLIGES), ref. broj 111, financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru provedbe Programa ‘Energija i klimatske promjene’.

Upravitelj programa: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Programski partner: Energetski institut Hrvoje Požar.

Cilj projekta

Provedba sveobuhvatnog pregleda instaliranih sustava plitke geotermalne enegrije u Hrvatskoj:

  • uspostava baze izvedenih sustava plitke geotermalne energije i sustava njezinog dopunjavanja
  • ocjena potrošnje energije koja dolazi iz sustava plitke geotermalne energije
  • izrada interaktivne GIS karte za pregled i vizualizaciju podataka
  • povećanje znanja o iskorištavanju potencijala plitke geotermalne energije u Hrvatskoj.

Očekuje se direktan doprinos povećanju proizvodnje toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora, zasnovan na povećanju vidljivosti tehnologije, ojačanim kapacitetima za korištenje iste te izradom javno dostupnih alata, a čime će se ojačati kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije u RH.

Što želimo?

Uspostavljenu bazu podataka izvedenih sustava

Unaprjeđenje kompetencija za iskorištavanje plitke geotermalne energije

Povećanu vidljivost tehnologije i dostupnost podataka

Veće iskorištavanje potencijala plitke geotermalne energije u Republici Hrvatskoj

fsb
rgn
tting